GEMEENTEBLADGemeente Nissewaard - ontheffing nachtwinkel in Nissewaard – Marrewijklaan 61, Spijkenisse

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Door burgemeester en wethouders van Nissewaard zijn op 14 november 2023 nieuwe beleidsregels over ontheffingen voor nachtwinkels vastgesteld. Het gaat hier om winkels die na 22.00 uur open willen zijn. De regels zijn gepubliceerd op 23 november jl. op www.officielebekendmakingen.nl en te vinden op www.wetten.nl.In die beleidsregels staat dat er in Nissewaard maar één vaste ontheffing kan worden verleend voor een nachtwinkel. Daarnaast is alleen een nachtwinkel mogelijk op bepaalde locaties. Onder het oude beleid was dat ook al zo. De huidige ontheffing nachtwinkel voor het perceel Marrewijklaan 61 loopt op 31 december 2023 af. Dit betekent dat vanaf heden tot en met 22 december 2023 gegadigden een aanvraag kunnen doen voor ontheffing. In het geval er meerdere gegadigden zijn, zal er worden geloot. Een aanvraag dient schriftelijk te worden gedaan. De aanvraag moet de volgende gegevens en documenten bevatten: - de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum en -plaats, het telefoonnummer, het e-mailadres en het burgerservicenummer van de aanvrager;- een kopie van een geldig identiteitsbewijs;- een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan zes maanden;- het adres van de winkel;- de gewenste dag of dagen en tijden waarvoor ontheffing wordt gevraagdVoor nadere informatie kunt u contact opnemen met het team VTH, telefoon 140181.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Spijkenisse. Bekijk alle Bekendmakingen Spijkenisse in Spijkenisse.

https://spijkenissekrant.nl/bekendmakingen-spijkenisse/

Deel dit bericht:

Redactie Spijkenissekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Spijkenissekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Spijkenisse.

Gerelateerde berichten